• امکان اخذ تابعیت ترکیه
 • در سه طبقه
 • موقعیت مکانی مناسب در نزدیکی مرکز شهر

مساحت740 متر2

امتیازات:
 • تضمین بهترین قیمت
 • مناسب شهروندی
 • از سازنده
 • ساختمان جدید
 • پارکینگ
ویژگی های محل:
 • فاصله تا دریا: 2.5 کیلومتر
 • فاصله تا فرودگاه: 13.3 کیلومتر
 • فاصله تا جاده اصلی: 20.0 متر
منظره:
 • سمت خیابان
 • ساختمان همسایه