investment in izmir turkey

سرمایه‌گذاری در ازمیر

شرایط سرمایه گذاری در ازمیر را میدانید؟ ترکیه از سال 1980 به کشور مهمی جهت توسعه ساخت و ساز تبدیل شده است. در 15 سال اخیر در چهار گوشه شهر ازمیر ساخت و سازهای زیادی از قبیل پروژه های مسکونی، مراکز خرید، فرودگاه، پل و پروژه های دیگر ساخته شده است. از سال 1984 بر اساس قوانین جدید اداره مسکن، دولت ترکیه پشتیبانی‌های ویژه ای برای سازنده ها و همچنین خریداران ملک در نظر گرفته و اجرایی کرده است. در سال 2017 بیش از 1,400,000 ملک در ترکیه فروخته شده است. برای سال 2018 نیز پیشرفت 15 درصدی ثبت شده است. همچنین سال 2017 از جهت فروش ملک به خارجیان یک رکورد بوده و با ثبت رشد 22.2% نسبت به سال قبل تعداد 22234 ملک به اتباع خارجی فروخته شده است.

سرمایه‌گذاری مطمئن

برای سال 2019 و 2020 در ازمیر پیشرفت 15 الی 20 درصدی اقتصادی و صنعتی پیش بینی شده است. همچنین سال 2017 از جهت فروش ملک به خارجیان یک رکورد بوده. سال 2017 با ثبت رشد 22.2% نسبت به سال قبل تعداد 22234 ملک به اتباع خارجی فروخته شده است. خارجیانی که در ترکیه اقدام به خرید خانه کنند براحتی قادر به اخذ اقامت خود و خانواده با دوره‌های تمدید مشخص خواهند بود. بر اساس آخرین تغییرات در قانون شهروندی ترکیه به تاریخ 2018/09/19 اتباع خارجی که خانه‌ای به ارزش 250 هزار دلار در ترکیه خریداری کنند به آنها و خانواده شان اقامت دائم و حق شهروندی ترکیه اعطا می کند. قبلا این مقدار یک میلیون دلار در نظر گرفته شده بود.

دولت ترکیه برای سرمایه گذاران خارجی که در این کشور سرمایه گذاری می کنند طرح های تشویقی بسیاری در نظر گرفته است. از طرح های تشویقی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • معاف از مالیات بر ارزش افزوده (KDV)
  • معاف از مالیات گمرکی
  • تخفیف در مالیات بر درآمد
  • بسته های حمایتی در زمینه حق بیمه های اجتماعی (کارگر و کارفرما)
  • بسته های تشویقی در زمینه نرخ بهره وام های بانکی
  • تخصیص اراضی مورد نیاز برای سرمایه گذاران
  • و بسته های تشویقی متنوع دیگر…
investment in izmir turkey

سرمایه‌گذاری نقدی

بر اساس مقررات جدیدی که دولت ترکیه در امور جذب سرمایه‌های خارجی مقرر کرده، با سرمایه‌گذاری در طرح های دولتی به ارزش 500 هزار دلار یا سپرده سرمایه گذاری در بانک های دولتی به ارزش 500 هزار دلار به مدت سه سال، اقامت دائم و حق شهروندی به سرمایه گذاران و خانواده آنها تعلق می گیرد.

اجازه برداشت سپرده سرمایه گذاری بعد از سه سال همراه با سود سپرده امکان پذیر می باشد.

سرمایه گذاری در ترکیه به یکی از طرق تاسیس شرکت جدید، راه اندازی شعبه‌ای از شرکت موجود و یا شراکت با یک شرکت فعال در ترکیه صورت می‌پذیرد.