فرصت بینظیر سرمایه گذاری در واحدهای برجی با 68 واحد مسکونی در قلب تپنده ازمیر که با پروژه های بزرگ دیگر همسایه خواهد بود. این پروژه  دارای 14 مغازه و 99 دفتر تجاری خواهد بود. این پروژه همچنین شامل پارکینگ، فضای سبز و امکانات اجتماعی محتلف رفاهی خواهد بود. شامل واحدهای مسکونی یک خواب، دو خواب، سه خواب و چهار خواب. برجی که با مساحت 8 هزار و 61 متر مربع به صورت تک بلوک طراحی شده است. طبقات همکف منفی 3 به صورت پارکینگ، طبقه همکف و طبقه اول مغازه تجاری، طبقه دو و سه  امکانات اجتماعی، واحدهای مسکونی از طبقات 4 تا 14 و دفاترتجاری از طبقه 15 تا 38 پیش بینی شده است.

نزدیک به این پروژه خط ایستگاه مترو وجود دارد و موقعیت عالی این پروژه امکان دسترسی به تمامی مغازه ها، وسایل نقلیه عمومی و تمامی امکانات رفاهی را در کنار چشم انداز بی مثال خلیج زیبای ازمیر فراهم می کند.

مناسب جهت اخذ شهروندی ترکیه و شامل پلن های مختلف پرداخت اقساطی .

برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس بگیرید.