فاصله تا فرودگاه: 23 دقیقه
فاصله تا ساحل: 11 دقیقه
فاصله تا مرکز: 20 دقیقه

این مطلب را به اشتراک بگذارید